เครื่องตัด MP3 - สร้างริงโทน

ด้วย YouTube By Click คุณสามารถตัดไฟล์ MP3 และรับส่วนใดส่วนหนึ่งของ MP3 ที่คุณต้องการได้ การตัด MP3 ช่วยให้คุณได้รับเฉพาะส่วนที่จำเป็นที่คุณต้องการและสร้างเสียงเรียกเข้าลงในโทรศัพท์ของคุณ

ตัด MP3 ยังไง?

1. ติดตั้งซอฟต์แวร์ YouTube By Click ตอนนี้ -
ดาวน์โหลด
YouTube By Click
2. ดาวน์โหลด MP3 และคลิกปุ่มกรรไกรหลังจากดาวน์โหลดเสร็จสิ้น
ตัด MP3
3. เลือกส่วนที่เกี่ยวข้องและคลิก "ตกลงและตัด"
หน้าจอเครื่องตัด

ขอให้เพลิดเพลิน!