איך להציג ולהסתיר את ההודעות הקופצות

איך להציג ולהסתיר את ההודעות הקופצות

לחץ על כפתור הגילוי האוטומטי Auto detect button
1. תחת החלק של Ctrl C:
Clipboard auto detect options
בחר כבוי כדי להפסיק את הגילוי האוטומטי של הCtrl C
בחר שאל אותי בכל פעם אם אתה רוצה שתקפוץ לך חלונית הצעת הורדה בכל פעם שתעתיק לינק של וידאו
בחר מופעל אם אתה רוצה שבכל פעם אתה מעתיק לינק של וידאו ההורדה תתחיל באופן מיידי, ללא השלב של חלונית הצעה
2. תחת החלק של גילוי אוטומטי בגלישה:
Browsing auto detect options
הורד את הX מגילוי אוטומטי בגלישה כדי לבטל את הצעות הגילוי האוטומטי

איך להציג ולהסתיר את החלוניות: הורדה החלה והורדה הסתיימה

לחץ על אפשרויות אפשרויות
1. מחק את הסימון הצג הודעה "הורדה התחילה" כדי לבטל את ההודעה שקופצץ בכל פעם שהורדה מתחילה
Show download started balloon
2. מחק את הסימון הצג הודעה "הורדה הסתיימה" כדי לבטל את ההודעה שקופצץ בכל פעם שהורדה מסתיימת
Show completed started balloon